Hull på opptil 450mm

I 2018 valgte vi å investere i kjerneborreutstyr, for å kunne tilby våre kunder komplette anbud. Vi borrer alt av hull fra 0mm til 450 mm. Vårt utstyr har også resirkulering av vann, som medfører en mer effektiv borring for våre kunder. Resirkulering av vann gjør at vi kan gjennomføre borringen på en med renslig måte. Dette gjør at vi kan borre i områder/lokaler som er i daglig bruk. Og likevel vil kunden kunne ha driften tilnærmet normalt, da kjerneborringen ikke vil medføre betydelige tiltak for planlegging og renhold.